De werkconferentie over armoede en schulden

Omdat wij geloven in mensen

De werkconferentie Geloven in mensen richt zich op iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden. Of je dat nou doet vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.

Aanmelden

De conferentie vindt plaats op zaterdag 26 januari 2019 in de Christelijke Hogeschool in Ede.

U kunt zich tot uiterlijk 20 januari 2019 aanmelden.
Deelname kost €12,50 per persoon en is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje na afloop.

Over de conferentie

Ieder mens telt en is waardevol! Mensen zijn immers beelddrager van God zelf. In het diaconale werk staat die menselijke waardigheid voorop. We geloven dat elk mens mag delen van het ‘leven in overvloed’. Armoede en schulden botsen echter vaak hard met het leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Dat vraagt onze inzet. Het raakt ook de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen.

Wat kun je verwachten?

Een bruisend en inspirerend programma met ontmoetingen, verrassende sprekers, tips en praktijkvoorbeelden en een groot aantal deelsessies voor diakenen, bestuurders, predikanten, maatjes en vrijwilligers. Omdat we geloven in mensen.

Het programma

09.00   Inloop met koffie & thee en inschrijving workshops
09.45   Welkom & Opening
10.00   Drie inspiratieblokken onder leiding van Vincenza La Porta en ingeleid door Timzingt.

 • Blok 1 Actuele ontwikkelingen, trends en knelpunten (Cok Vrooman).
 • Blok 2 – Hoe spelen kerken hierop in. Wat is hoopvol en wat moet beter? (Don Ceder en Dick Couvée).
 • Blok 3 – voorbeelden van inspirerende plaatselijke inzet en hun motivatie en ervaringen.

11.30   Pauze met koffie en thee 
11.50   Workshops ronde 1
12.40   Pauze en lunch
13.40   Workshops ronde 2
14.30   Afsluiting met drankje

Met medewerking van

De volgende personen werken mee aan de conferentie over armoede en schulden.

Don Ceder

is Amsterdams raadslid voor de ChristenUnie en advocaat.

Dick Couvée
is diaconaal predikant van de Pauluskerk in Rotterdam.
Cok Vrooman

is bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk strateeg bij het SCP.

Vincenza La Porta

werkt bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Timzingt
maakt (liedjes)cabaret voor iedereen.

Overzicht van deelsessies

We bieden deze dag veel specialistische en interactieve deelsessies. De nadruk ligt daarbij op het uitwisselen en kennisdelen. Bij binnenkomst op de conferentie kunt u de deelsessies kiezen waar u aan mee wilt doen. Meer informatie over alle workshops volgt in de loop van het najaar. Hieronder een greep uit het aanbod:

 • Hoe werken we samen met sociale wijkteams en andere organisaties en wat levert dit op?
 • Hoe komen we (eerder) in contact met mensen met schulden, maken we dit bespreekbaar en ondersteunen we hen naar een schuldenvrij leven?
 • Hoe signaleren we nood binnen en buiten de kerkelijke gemeente?
 • Hoe helpt een noodfonds om mensen in acute situaties bij te staan?
 • Hoe ga ik om met complexe situaties van hulpvragers?
 • Wat kun je doen aan de (stijgende) armoede onder kinderen? Wat kun je voor hen betekenen?
 • Hoe ben je een kritische bondgenoot richting lokale overheid en werk je tegelijk samen met hen?
 • Wat leert de Bijbel ons over armoede, over delen van rijkdom, bezit en geld en het bijstaan van mensen in armoede ?

Aanmelden

De conferentie vindt plaats op zaterdag 26 januari 2019 in de Christelijke Hogeschool in Ede.

U kunt zich tot uiterlijk 20 januari 2019 aanmelden.
Deelname kost €12,50 per persoon en is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje na afloop.

Een samenwerking van

Locatie van de conferentie

Gun jezelf de investering. Vooraf denk je misschien: een hele zaterdag van huis, dat kost me wat. Mijn ervaring is dat je binnen slechts een dag zoveel inspiratie en goede ideeën krijgt, dat het je het hele jaar helpt! Als kerk, als kerkenraad, als diaconie krijg je een nieuwe energie en deel je jouw ervaringen met anderen. Om samen in Nederland mensen uit de armoede en schulden te begeleiden! Dat is 1 zaterdag toch zeker wel waard?!

Vincenza La Porta
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland

Armoede en schulden in Nederland. Niemand wil het, toch gebeurt het. Het raakt zo de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen. Wat kunnen we eraan doen als we onze schouders eronder zetten? Schuldhulpmaatje gelooft in samenwerken! Doe met ons mee en kom op 26 januari jouw deskundigheid en netwerk inzetten!

Joost Schelling
Voorzitter SchuldHulpMaatje Nederland

Nederland herrijst uit het dal van de grote economische crisis. Macro-economen en politieke beleidsmakers juichen en hebben er weer zin in. In de huishoudens van Nederland klinkt een andere toon. Eenderde van de huishoudens kampt met achterstallige betalingen en minstens 750.000 huishoudens hebben problematische schulden. Hoe met dit alles vanuit kerken om te gaan en hoe nood te helpen oplossen, daar gaat het om bij deze werkconferentie op 26 januari 2019. We heten u van harte welkom.

Hub Crijns
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad

Vanuit Kerk in Actie zijn we van harte betrokken bij de conferentie Geloven in Mensen. De mate waarin de kerk het Evangelie begrepen heeft, valt af te meten aan hoe ze omgaat met mensen in armoede. Onze gezamenlijke opdracht is te delen wat ons gegeven is. Laat je daartoe inspireren op 26 januari! 

Gerdine Westland
Kerk in Actie

Kerken en diaconieën zijn al eeuwenlang betrokken bij het helpen van mensen in armoede en met schulden. Die inzet is ook vandaag de dag nog hard nodig. De werkconferentie over armoede en schulden biedt diakenen praktische handvatten,  hernieuwde inspiratie en waardevolle ontmoetingen. Daarom van harte aanbevolen!

Derk Jan Poel
Diaconaal Steunpunt