De werkconferentie over armoede en schulden

Over de sprekers

Hier komt meer tekst over de verschillende sprekers 

Deelsessies

We bieden deze dag veel specialistische en interactieve deelsessies. De nadruk ligt daarbij op uitwisselen en kennisdelen. Bij binnenkomst kunt u de deelsessies kiezen waar u aan mee wilt doen. Meer informatie over alle workshops volgt in de loop van het najaar. 

Een overzicht van de deelsessies

 • Hoe werken we samen met sociale wijkteams en wat levert dit ons op?
 • Met wie en welke organisaties werk ik lokaal samen en hoe pak ik dit aan?
 • Hoe weet ik welke nood er speelt in mijn wijk / dorp waar onze kerk wat in kan betekenen?
 • Hoe helpt een noodfonds om mensen in acute situaties bij te staan?
 • Hoe kun je mensen die langdurig in armoede zitten het beste bijstaan als ze maandelijks tekort blijven komen?
 • Hoe lukt het om mensen blijvend uit de armoede en schulden te laten komen?
 • Hoe geef je mensen weer nieuw perspectief waarin ze met hun talenten aan de slag kunnen (betaald en onbetaald werk?)
 • Hoe werk je samen met mensen in armoede aan belangenbehartiging?
 • Hoe ga ik om met complexe situaties van hulpvragers?
 • Wat kun je doen aan de (stijgende) armoede onder kinderen? Wat kun je voor hen betekenen?
 • Hoe ben je een kritische bondgenoot richting lokale overheid en werk je tegelijk samen met hen?
 • Wat leert de Bijbel ons over armoede over delen van rijkdom, bezit en geld en het bijstaan van mensen in armoede ?
 • Hoe signaleren we nood binnen en buiten de kerkelijke gemeente?
 • Hoe krijgen weer aandacht over armoede en schulden binnen mijn kerkelijke gemeente? Hoe krijg ik mijn ouderlingen en predikant hierin betrokken?
 • Hoe maak je armoede en / of schulden bespreekbaar achter de voordeur?
 • Hoe verbind je de financiële zorgen aan levensvragen en geloofsvragen van mensen?
 • Hoe kunnen we meer en eerder hulpvragers bereiken?
 • Hoe maak je werk van preventie?
 • Ons diaconaal platform en netwerk werkt! Hoe benutten we dit netwerk om meer voor elkaar te krijgen in onze woonplaats?
 • Wie is de mens achter armoede? Hoe begrijpen we wat armoede met je doet? 
 • Spel over armoede, bijv Nibud Game ‘Voor één dag arm’ – een innovatieve, creatieve en interactieve manier van leren waarbij je waardevolle inzichten krijgt over
 • wat geldstress met mensen doet.
 • Wie is de deurwaarder of bewindvoerder bij mensen in schulden en hoe werk je met hen samen?
 • Predikanten en armoede – eigen rol en positie
 • Toekomstgericht diaconaat – vernieuwende vormen van armoedebestrijding
 • Samen een gedicht / gebed maken